Beboer og Pårørende rådet og andre aktiviteter for dig og dine pårørende

Der er etableret et Bruger- og Pårørende Råd ved Hvalsø Ældrecenter
Rådet er sammensat sådan: 
1 beboer fra hvert hus
1 pårørende fra hvert hus
1 medarbejder fra hvert hus
2 teamledere
1 centerleder
Der er valg en gang årligt svarende til det først møde i året.

Beboer repræsentanterne vælges ved beboermøder i husene, og pårørende repræsentanterne vælges af beboere og pårørende i huset. 
Der afholdes beboermøde efter behov.
Rådet mødes ca. fire gange om året og en gang årligt i dialogmøde med socialudvalget. 
Der udarbejdes referat fra hvert møde, som udleveres til alle beboere, ligeledes vil alle referater forefindes i en mappe, i huset, som er tilgængelig for alle.
Navne på de enkelte repræsentanter i rådet vil ligeledes være tilgængelige i mappen og alle medlemmer kan kontaktes individuelt.
Rådet har indsigt og høringsret i forbindelse med de årlige rapporter fra det anmeldte og uanmeldte kommunale tilsyn samt fra embedslægetilsynet.

Ønsker du at blive indvalgt i Bruger- og Pårørenderådet eller deltage i/komme med forslag til fælles arrangementer, kan du til hver en tid kontakte gruppelederne, eller et af rådsmedlemmerne.

Vedtægter for Beboer og Pårørende Rådet  Hvalsø Ældrecenter

Referater Beboer og Pårørende Rådet

Referat 3.Kvartalsmøde 2019
Referat 2.Kvartalsmøde 2019
Referat 1.Kvartalsmøde 2019
Referat valgmøde d.4.marts 2019
Indbydelse til Valg Møde 2019
Indbydelse til Åbent Hus 2019
Referat dialogmøde 2018
Referat marts  2018
Referat september 2018 
Referat november  2017
Referat dialogmøde 2017