Hvalsø Ældrecenter

På Hvalsø Ældrecenter er det vores mål, at du får en oplevelse af at være i egen bolig med privatlivets fred, nærhed og det individuelle, kombineret med ældrecenterets tryghed. En plejebolig er ikke en institution, men en bolig under lejeloven.
En plejebolig er principielt en ældre- og handicapbolig, men adskiller sig ved at der er tilknyttet personale, som befinder sig i umiddelbar nærhed af boligen.
Ud fra en individuel vurdering af dine behov ydes hjælp til personlig pleje og praktisk bistand.
Selvbestemmelse og indflydelse på hverdagen er centrale værdier for beboerne. På Ældrecentret arbejder vi med hverdagsrehabilitering.

Hverdagsrehabilitering
Hverdagsrehabilitering tager udgangspunkt i, - at støtte og motivere dig til at deltage aktivt i hverdagsaktiviteterne.
Dette kunne for eksempel være, at du selv tager tøj på, klarer badet, er sammen med andre, går en tur mm. Aktiviteter med udgangspunkt i hvad der giver mening for dig. Du hjælpes til, at klarer flere hverdagsaktiviteter selv.

På plejecentret tilbyder vi dig hjælp til aktiviteter, der kan bidrage til bedring af din livskvalitet.
Dette kan både være fælles aktiviteter f.eks. sangeftermiddage eller banko, og det kan være ”en til en” aktivitet som f.eks. gå- eller cykelture.
For vores svageste beboere arbejder vi med at dele ”stjernestunder”, hvor nærvær er omdrejningspunktet.

Boligerne

Boligerne

Hvalsø Ældrecenter blev taget i brug i 1951. Det er siden bygget til og moderniseret af flere omgange.
Centret har 48 boliger fordelt på forskellige afdelinger. Alle lejligheder (bortset fra to) er torums lejligheder med handicapvenligt badeværelse, soveværelse, køkkenfaciliteter og stue i størrelser fra 42–74 kvm, dør til terrasse, altan eller have.
Der er fælles spise og dagligstue samt køkken for alle beboerne fra Blomsterhaven, Bøgely og Birkely.

Blomsterhaven består af 20 boliger med udgang til egen terrasse/have, fordelt på 2 fløje.
Bøgely består af 9 boliger med udgang til egen terrasse.
Birkely består af 3 boliger i stueplan. Desuden seks boliger til midlertidigt ophold med adgang til fælles spisestue og dagligstue.
Kløverhuset består af 10 boliger til borgere med en demenssygdom. Der er fælles spise- og dagligstue samt køkken for alle beboerne fra Kløverhuset.

 

Ansøg om hjælpemiddel / forbrugsgode / boligindretning

Har du behov for en ældre eller plejebolig?

Lejekontrakt, ud og indflytning, boligstøtte, indskudslån og husleje

Lejekontrakt
Du får tilsendt en lejekontrakt til underskrivelse, når du har sagt ja til lejligheden. Så du kan betale indskud. 
Du kan aflevere den underskrevne lejekontrakt til Teknisk Servicemedarbejder ved indflytningssynet/overtagelsesdagen eller sende den til: 
Boligkontoret Danmark, Røjelskær 15, 2 sal, 2840 Holte Tlf.: 39251000 E-mail: holte@bdk.dk

Teknisk Servicemedarbejder foretager i samarbejde med dig/dine pårørende et indflytningssyn på overtagelsesdagen.
Der vil samtidig blive udleveret en mangelliste som du/i senest 14 dage efter afleverer til Boligselskabet Danmark. Herefter vil du få besked om hvilke mangler, der kan udbedres og hvornår. Du kan ikke flytte ind i boligen før den kontraktlige indflytningsdato og før du har betalt indskud og husleje.
Det fremgår desuden af lejekontrakten, at du ikke må holde husdyr.

Indflytningssamtale
Der arrangeres en indflytningssamtale med personalet på stedet. Formålet med denne er, at sikre medarbejdernes kendskab til dine behov og ønsker samt livshistorie.

Udflytning
Opsigelse af lejemålet må ske så hurtigt som muligt til:
Boligkontoret Danmark, Røjelskær 15, 2 sal, 2840 Holte Tlf.: 39251000 E-mail: holte@bdk.dk

Teknisk servicemedarbejder sender tid og dato, for udflytningssynet til dig eller dine pårørende.
Lejligheden skal være rengjort og ryddet for gardin/stænger, lamper, møbler, vaskemaskine mm., før at synet kan gennemføres inden en måned.

Boligstøtte og indskudslån
Du har mulighed for at søge boligydelse/støtte og du betaler, som ved andre alment støttede boliger, indskud ved indflytningen. Du kan søge om boligstøtte og varmehjælp digitalt direkte via Nem ID på www.borger.dk
Har du ikke en computer, kan du søge hjælp i Borgerservice, Hvalsø Rådhus
tlf. 46 46 46 46.

Husleje
Den månedlige husleje består af selve huslejen, el regning, et antenne bidrag samt et månedligt á conto varmebidrag. Bestemmelser omkring husleje er styret af Boligkontoret Danmark, ikke personalet ved Hvalsø Ældrecenter.

 

Indretning, tøj/vask og rygning

Indretning
Ved møblering bør du tage hensyn til personalets arbejdssituation. Du må være indstillet på, at et hjælpemiddel kan medføre, at der skal flyttes om på dit indbo.
Du skal selv medbringe en seng med madras. Har du plejeseng skal denne medbringes inkl. madras.
Gardiner og belysning skal du også selv medbringe.
Det er vigtigt for dig selv, men også for personalet, at der er godt med lys i lejligheden.
Vi anbefaler, at du ikke lægger tæpper i lejligheden, af hensyn til fald risiko og arbejdsmiljø.

Tøj/vask
Du skal selv medbringe det tøj du har behov for samt sengetøj, dyne, hovedpuder og håndklæder. Toiletartikler, så som tandpasta, shampoo, cremer mm. er du selv ansvarlig for at købe.
Du skal selv installere vaskemaskine/tørretumbler. Dette er ikke muligt i 4 af boligerne. Her laves der en individuel aftale.
I Kløverhuset vaskes linned af Roskilde Vaskeri og der betales efter forbrug. Vi er ikke ansvarlige for evt. fejlvask.

Rygning
Vi beder dig om, at udvise forsigtighed og hensyn ved rygning.
Rygning i sengen er ikke tilladt.
Du må kun ryge i din egen lejlighed og udenfor på terrasserne.
Personalet har ret til røgfrit arbejdsmiljø, når de hjælper dig i lejligheden. Dvs. at du ikke må ryge, mens personalet arbejder i din lejlighed. Inden personalet påbegynder arbejdet i din lejlighed, beder vi dig om, at lufte ud. Det anbefales at du/i opsætter en røgalarm.

Der kan søges om varmetilskud, som skal genansøges årligt.

Søg varmetillæg

Forsikring, licens, penge , kostkassen og din pension

Forsikring
Du skal selv sørge for at forsikre dig efter behov.

Licens
Licens betales af dig selv, hvis du har TV eller radio i lejligheden. Er du gift og din ægtefælle betaler licens er du dækket ind. Antenneforeningen hedder Præstegårdsudstykningen:  http://www.antenne.nu/Cms/

Penge
Dine egne midler, kan personalet ikke påtage sig at administrere. Vi anbefaler, at du i samråd med dine pårørende, sørger for at have et mindre beløb til rådighed.

Måltider
Du kan indtage dine måltider i den fælles spisestue eller i din egen lejlighed.
På Hvalsø Ældrecenter tilberedes den varme mad i vores eget køkken. Så vidt det er muligt bruges økologiske råvarer.

Betaling til kostkassen
Du indbetaler et fast beløb den første dag i hver måned til en konto i Danske Bank. Det er vigtigt, at du på indbetalingen noterer dit navn.
Det gør du ved at skrive dit lejlighedsnummer og navn på indbetalingen. Kontoen tilhører huset, og dermed jer der bor i huset.
Der er udarbejdet et kostkasseregulativ. Det udleveres i trykt form ved indflytning. Økonomiafdelingen fører tilsyn med kostkasserne.

Pension
Du vil modtage din pension som hidtil.

Aktiviteter for pensionister og efterlønsmodtagere

Træningscenter Hvalsø

Personlig og praktisk hjælp, nødkald, fodpleje, frisør, omsorgstandpleje, læge og medicin

Personlig og praktisk hjælp
Personlig og praktisk hjælp ydes af husets medarbejdere.
Din lejlighed bliver gjort rent hver 14.dag. Som beboer på Hvalsø Ældrecenter har du samme ret som andre borgere til at få personlig hjælp.
Det kan f.eks. være et personligt tillæg til tandpleje, hjælpemidler, kørsels muligheder mm.

Nødkald
Du kan visiteres til nødkald ved behov. Det forudsætter en fastnetinstallation som du selv skal sørge for.

Fodpleje
Det er muligt at formidle kontakt til en fodterapeut. Du er velkommen til at bruge din tidligere fodterapeut, når du er flyttet ind.

Frisør
Vi kan formidle kontakt til en frisør. Du er velkommen til at bruge din tidligere frisør.

Tandlæge
Du bestemmer selv, hvem du ønsker som tandlæge. Du kan beholde den sædvanlige tandlæge eller vælge en anden tættere på centeret. Beboere fra andre kommuner må påregne tandlægeskift. Du betaler selv for transport frem og tilbage.

Omsorgstandpleje
Du har mulighed for at blive visiteret til besøg og behandling af omsorgstandplejen, hvis du pga. af dit helbred ikke kan gå hos en almindelig tandlæge eller du er stole- eller sengeliggende. Du kan ansøge om omsorgstandpleje via ansøgningsskemaet der findes på www.lejre.dk eller rekvireres ved at kontakte Visitation & Bestiller tlf. 4646 4646.

Læge
Du kan beholde din sædvanlige læge. Beboere fra andre kommuner må påregne lægeskift. Vi tilstræber et møde med din læge indenfor den 1. måned mhp. et fremtidigt samarbejde.

Medicin
Den medicin, du plejer at få, skal medbringes. Vi er behjælpelige med bestilling af medicin. Apoteket leverer til Hvalsø Ældrecenter. Du betaler via PBS (inkl. leverings-
gebyr). I det omfang det er muligt, vil medicinen blive dosisdispenseret på apoteket mod et gebyr.

 

KOL - rehabilitering

Beboer- og Pårørende Rådet, andre aktiviteter for dig og dine pårørende

Aktiviteter
I Centeret og i Kløverhuset vil der i dagligdagen, og ved højtider, blive arrangeret forskellige former for socialt samvær. Gæster er altid velkomne. Hvis du/I har brug for et større lokale til f.eks. fødselsdag eller lign., kan dette aftales ved henvendelse til en af gruppelederne.

 

Gudstjeneste
Lejre Kommunes præster afholder gudstjeneste i Hvalsø Ældrecenter en gang om måneden. Gudstjenesten afholdes i aktivitetscenteret.

 

Frivillige/støttegrupper
På Hvalsø Ældrecenter er der frivillige, som medvirker til at give beboerne oplevelser. Dette kan være i form af fester, arrangementer og andet.

 

Beboer- og Pårørende Rådet
Der er etableret et Beboer- og Pårørende Råd ved Hvalsø Ældrecenter.
Ønsker du at blive medlem af Beboer og Pårørende Rådet eller deltage i/komme med forslag til fælles arrangementer kontakte du gruppelederne, eller et af rådsmedlemmerne/formanden.
I de seneste år har rådet afholdt flere arrangementer med deltagelse af både beboerne og deres pårørende.
Rådet er modtagelig overfor alt, der kan gøre hverdagen så god som mulig, og ser meget gerne et godt samarbejde med dine pårørende. 
Gode initiativer og ideer efterlyses altid.

 

Pårørende og gæster
Dine pårørende er altid velkomne, ja uundværlige for, at Hvalsø Ældrecenter kan fungere som et trygt og hjemligt miljø. Dine pårørende er et meget vigtigt bindeled mellem dit tidligere- og det nuværende liv.
Vi håber, at dine pårørende vil betragte boenheden som dit hjem, og aktivt tage del din hverdag.
Vi forventer at I rydder op, og vasker op efter sig jer.

 

Prisliste for mad til pårørende
Dine pårørende kan spise med fra tid til anden. Du skal blot give besked til køkkenet, hvor du også betaler i god tid.
I kan spise sammen til morgenmad, middagsmad (varm ret) og aftensmad (kold ret).

 

Vedtægter for Beboer og Pårørende Rådet  Hvalsø Ældrecenter

 

Referater Beboer og Pårørende Rådet

 

Referat 1.Kvartalsmøde 2019
Referat valgmøde d.4.marts 2019
Indbydelse til Valg Møde 2019
Indbydelse til Åbent Hus 2019
Referat dialogmøde 2018
Referat marts  2018
Referat september 2018 
Referat november  2017
Referat dialogmøde 2017