Hvalsø Ældrecenter

Velkommen til Hvalsø Ældrecenter – et dejligt hjem for 48 borgere

Du finder Hvalsø Ældrecenter i Hvalsø by i det smukke Lejre, Sagnlandet Lejre, Hertadalen, Nationalpark Skjoldungernes Land og meget mere.

Hvalsø Ældrecenter består af 20 boliger i Blomsterhaven, 9 boliger i Bøgely, 3 i Birkely, 6 midlertidige boliger samt Kløverhuset med 10 boliger til svært syge borgere med demens.
Sammen skaber vi rammerne for en nærværende og indholdsrig hverdag - en hverdag der giver mening for den enkelte. På ældrecentret har du mulighed for at få den rette pleje, træning og omsorg i det omfang du har behov for, inden for de rammer vi har til rådighed.

De frivillige på Hvalsø Ældrecenter gør en forskel. De cykler med beboerne, er besøgsvenner, spiller banko, holder fester og har seniordans med mere. Så kom og vær med, og har du lyst kan du melde dig som cykelpilot kan du gøre her.

Der er meget mere på Hvalsø Ældrecenter
Hvalsø Genoptræningscenter har primært træning af hjemmeboende ældre borgere med sygdomme grundet deres alder samt medicinske borgere. Der er fast tre hold for ældre borgere, et demens hold og et hjertehold. To gange om året er der desuden 10 ugers træning for borgere med diabetes og KOL.

Hjemmeplejegruppen og Nord – og Sydstjernen, den udekørende hjemmepleje.

Sygeplejeklinik distrikt Hvalsø for borgere der er bevilget sygepleje. Her skal du selv være i stand til at møde op på sygeplejeklinikken.

Dagcentret, et særligt tilbud rettet mod hjemmeboende borgere med en erhvervet hjerneskade.

Vedtægter og referater for Beboer- og Pårørende Rådet

Der er etableret et Bruger- og Pårørende Råd ved Hvalsø Ældrecenter

Rådet er sammensat sådan: 
1 beboer fra hvert hus
1 pårørende fra hvert hus
1 medarbejder fra hvert hus
2 teamledere
1 centerleder
Der er valg en gang årligt svarende til det først møde i året.

Beboer repræsentanterne vælges ved beboermøder i husene, og pårørende repræsentanterne vælges af beboere og pårørende i huset. 
Der afholdes beboermøde efter behov.
Rådet mødes ca. fire gange om året og en gang årligt i dialogmøde med socialudvalget. 
Der udarbejdes referat fra hvert møde, som udleveres til alle beboere, ligeledes vil alle referater forefindes i en mappe, i huset, som er tilgængelig for alle.
Navne på de enkelte repræsentanter i rådet vil ligeledes være tilgængelige i mappen og alle medlemmer kan kontaktes individuelt.
Rådet har indsigt og høringsret i forbindelse med de årlige rapporter fra det anmeldte og uanmeldte kommunale tilsyn samt fra embedslægetilsynet.

Ønsker du at blive indvalgt i Bruger- og Pårørenderådet eller deltage i/komme med forslag til fælles arrangementer, kan du til hver en tid kontakte gruppelederne, eller et af rådsmedlemmerne.

Vedtægter for Beboer og Pårørende Rådet  Hvalsø Ældrecenter

Referater Beboer og Pårørende Rådet

Referat 1.Kvartalsmøde 2020
Referat 3.Kvartalsmøde 2019
Referat 2.Kvartalsmøde 2019
Referat 1.Kvartalsmøde 2019
Referat valgmøde d.4.marts 2019
Indbydelse til Valg Møde 2019
Indbydelse til Åbent Hus 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.


* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne siden.


* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.