Hvalsø Ældrecenter

Velkommen til Hvalsø Ældrecenter – et dejligt hjem for 48 borgere

Du finder Hvalsø Ældrecenter i Hvalsø by i det smukke Lejre, Sagnlandet Lejre, Hertadalen, Nationalpark Skjoldungernes Land og meget mere.

Hvalsø Ældrecenter består af 20 boliger i Blomsterhaven, 9 boliger i Bøgely, 3 i Birkely, 6 midlertidige boliger samt Kløverhuset med 10 boliger til svært syge borgere med demens.
Sammen skaber vi rammerne for en nærværende og indholdsrig hverdag - en hverdag der giver mening for den enkelte. På ældrecentret har du mulighed for at få den rette pleje, træning og omsorg i det omfang du har behov for, inden for de rammer vi har til rådighed.

De frivillige på Hvalsø Ældrecenter gør en forskel. De cykler med beboerne, er besøgsvenner, spiller banko, holder fester og har seniordans med mere. Så kom og vær med, og har du lyst kan du melde dig som cykelpilot kan du gøre her.

Der er meget mere på Hvalsø Ældrecenter
Hvalsø Genoptræningscenter har primært træning af hjemmeboende ældre borgere med sygdomme grundet deres alder samt medicinske borgere. Hjemmeplejegruppen Distrikt Hvalsø og sygeplejeklinik for borgere der er bevilget sygepleje. Her skal du selv være i stand til at møde op på sygeplejeklinikken.

Her også et dagcenter med tilbud rettet mod hjemmeboende borgere med en erhvervet hjerneskade.

Vedtægter og referater for Beboer- og Pårørenderådet

 Rådet sammensætning: 

  • 1 beboer fra hvert hus
  • 1 pårørende fra hvert hus
  • 2 medarbejderrepræsentanter 
  • 2 teamledere
  • 1 centerleder
  • 1 repræsentant fra Ældrerådet
  • 1 repræsentant for de frivillige


Der er valg hvert andet år/ i ulige år, senest afholdt i 2019.

Beboer repræsentanterne vælges i lokalt husene, og pårørende repræsentanterne vælges af beboere og pårørende i huset. Ledige pladser kan tilbydes interesserede beboere og pårørende i samme eller fra andre afdelinger/huse. Rådet mødes ca. fire gange om året inkl. et dialogmøde med udvalget for Social, Sundhed og Ældre. Rådet har indsigt og høringsret i forbindelse med de årlige rapporter fra anmeldte og uanmeldte tilsyn samt kommunens budget.

Ønsker du at blive valgt ind i Beboer- og Pårørenderådet eller deltage i/komme med forslag til fælles arrangementer, kan du til hver en tid kontakte teamlederne, eller et af rådsmedlemmerne.

Vedtægter for Beboer- og Pårørenderådet Hvalsø Ældrecenter

Referat 1.Kvartalsmøde 2020
Referat 3.Kvartalsmøde 2019
Referat 2.Kvartalsmøde 2019
   

 

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.


* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne siden.


* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk