Vedtægter og referater

Der er etableret et Beboer- og Pårørende Råd i Ammershøjparken
Rådet er sammensat sådan: 
1 beboer fra hvert hus
1 pårørende fra hvert hus
1 medarbejder fra hvert hus
2 teamledere
1 centerleder
Der er valg en gang årligt svarende til det først møde i året.

Beboer repræsentanterne vælges ved beboermøder i husene, og pårørende repræsentanterne vælges af beboere og pårørende i huset. 
Der afholdes beboermøde efter behov.
Rådet mødes ca. fire gange om året og en gang årligt i dialogmøde med socialudvalget. 
Der udarbejdes referat fra hvert møde, som udleveres til alle beboere, ligeledes vil alle referater forefindes i en mappe, i huset, som er tilgængelig for alle.
Navne på de enkelte repræsentanter i rådet vil ligeledes være tilgængelige i mappen og alle medlemmer kan kontaktes individuelt.
Rådet har indsigt og høringsret i forbindelse med de årlige rapporter fra det anmeldte og uanmeldte kommunale tilsyn samt fra embedslægetilsynet.

Ønsker du at blive indvalgt i Bruger- og Pårørenderådet eller deltage i/komme med forslag til fælles arrangementer, kan du til hver en tid kontakte gruppelederne, eller et af rådsmedlemmerne.

Vedtægter for Beboer og Pårørende Rådet 2019

Referater Beboer og Pårørende Rådet 

Referat 1.Kvartalsmøde 2020
Referat 3.Kvartalsmøde 2019
Referat 2.Kvartalsmøde 2019
Referat 1.Kvartalsmøde 2019
Referat valgmøde februar 2019
Referat september 2018
Referat maj  2018
Referat dialogmøde 3.april 2018
   

 

Madservice