Velkommen til vores ældre- og plejecentre

Vi har tre pleje - og ældrecentre geografisk spredt i kommunen

Ammershøjparken i Kr.Hylllinge
Plejecentret Bøgebakken i Lejre
Hvalsø Ældrecenter i Hvalsø

Lejre Kommune råder over forskellige plejeboliger på vores pleje- og ældrecentre. Boliger til borgere med almene plejebehov samt boliger til borgere med demenssygdomme og andre særlige behov.

En plejebolig er principielt en ældre- og handicapbolig, men adskiller sig ved at der er tilknyttet personale, som befinder sig i umiddelbar nærhed af boligen.

I plejeboligen ydes der ud over personlig og praktisk hjælp i hverdagen, også hjælp til opretholdelse af et fællesskab og naboskab mellem beboerne.

Personalet laver maden, men beboerne og deres pårørende er meget velkomne til at deltage.

Der er mulighed for at søge om boligydelse/støtte og der betales indskud ved indflytningen. 

Links til undersider

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk