Årsrapporter Center for Velfærd & Omsorg

Årsrapporter for 2015 og 2016 Center for Velfærd & Omsorg godkendt af udvalget for Social, Sundhed og Ældre i Lejre Kommune.