Vielse

Tillykke med jeres beslutning om at blive viet i Lejre Kommune. I kan her læse mere om, hvordan I bestiller tid og udfylder jeres ægteskabserklæring.

Hvis I ønsker at indgå ægteskab, skal I udfylde en ægteskabserklæring. Skal I vies borgerligt, skal I forinden ringe til Borgerservice og bestille tid.

Skal vielsen foregå i kirke eller på et rådhus i en anden kommune, udfærdiger Lejre Kommune en prøvelsesattest, som I skal medbringe til præst/kirkekontor eller den pågældende kommune. 

Tidsbestilling til vielse
Ønsker I en vielse i Lejre Kommune, skal I bestille tid ved henvendelse til Borgerservice, tlf. 46 46 46 46 eller 46 46 47 88. I skal bestille tid, før I udfylder ægteskabserklæringen. Vielser foregår i Rådssalen, Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre som udgangspunkt på torsdage og lørdage. På lørdage foretages der både vielser i Rådssalen og uden for rådhuset, hvis dette ønskes.

I skal bestille tid til vielse i så god tid som muligt og senest en måned før den ønskede vielsesdato. I sommerperioden (juni-august) skal vielsestid bestilles to måneder i forvejen.

Ægteskabserklæring
Når I har bestilt tid til en vielse hos Borgerservice, skal I udfylde en ægteskabserklæring på www.borger.dk. Er den ene eller begge af jer ikke danske statsborgere, skal I møde fysisk op i Borgerservice, Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø med pas, opholdstilladelse og civilstandsattest.

Vidner
Der skal altid være to vidner til en vielse. I bedes selv medbringe to vidner til vielsen. Hvis dette ikke er muligt, kan kommunen efter aftale stille vidner til rådighed – dette dog kun på torsdage som udgangspunkt (ikke i weekender).