Separation og skilsmisse

Separation og skilsmisse sker i Statsforvaltningen

Sagen starter i Statsforvaltningen

Alle sager om separation og skilsmisse skal starte i Statsforvaltningen.
En anmodning om separation eller skilsmisse skal derfor altid sendes til Statsforvaltningen.

I anmodningen kan ægtefællerne fravælge at møde i Statsforvaltningen i forbindelse med separationen eller skilsmissen, hvis de er enige om det.

Hvis ægtefællerne ikke har fravalgt at møde i Statsforvaltningen, indkalder Statsforvaltningen til et møde om sagen. Dette møde kaldes vilkårsforhandling. Formålet med mødet er at hjælpe ægtefællerne med at blive enige om vilkårene for separationen eller skilsmissen.

Hvis ægtefællerne på mødet ikke kan blive enige om vilkårene for separationen eller skilsmissen, kan Statsforvaltningen tilbyde konfliktmægling. Hvis ægtefællerne fortsat ikke kan blive enige om vilkårene for separationen eller skilsmissen, kan Statsforvaltningen efter anmodning sende sagen videre til retten.

Råd og vejledning

Når en familie opløses, kan der være behov for råd og vejledning. Der kan være behov for hjælp til at få ny bolig, et overblik over den fremtidige økonomi eller hjælp til at løse andre problemer. Du kan altid få hjælp til at finde svar på dine spørgsmål i Borgerservice.