Når en brønd skal sløjfes

Brønden skal oprenses og rengøres i bunden. Bagefter skal den fyldes med lergranulat eller bentonit/cementsuspension. Brøndvæggen skal fjernes til en dybde af minimum 1 m under terræn.