Når en boring skal sløjfes

I en boring skal lerlagenes beskyttende egenskaber genskabes. Dette sker ved at fylde lergranulat eller bentonit/cementsuspension ned i boringen, så det svarer til tykkelsen af lerlagene.

En boring, som er mindre end 10 m dyb, og hvor der kun findes tørt sand, kan fyldes med sand. Dog skal den øverste meter under terræn fyldes med lergranulat eller bentonit/cementsuspension.