Sløjfning af brønd eller boring

Drikkevandsbrønde og drikkevandsboringer, der ikke benyttes, skal sløjfes efter reglerne i lovgivningen

Brønde og boringer, der ikke bruges, virker som dræn fra jordoverfladen til grundvandet. Det kan forurene vores drikkevand med bl.a. sprøjtemidler og olieprodukter. 

Sløjfning af brønde og boringer skal foretages, så der ikke kan ske forurening af grundvandet, eller kan udveksles vand mellem forskellige vandførende lag. Dette undgås ved at benytte lergranulat eller bentonit/cementsuspension til forsegling.

Sløjfning skal udføres efter reglerne i  Miljøministeriets bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, og udføres af firmaer/personer, som opfylder uddannelseskravene til at sløjfe brønde og boringer på land.

 

Anmeld inden du går i gang

Du skal anmelde sløjfning til Lejre Kommune mindst 2 uger før sløjfningen udføres. Du kan benytte anmeldelsesblanketten til højre på denne side, og sende den til Lejre Kommune, Center for Teknik & Miljø.

Af din anmeldelse skal det fremgå, hvilket firma/person, der skal sløjfe boringen eller brønden. Du finder oplysninger om, hvilke firmaer/personer, der opfylder uddannelseskravene, ved klik på link til højre på denne side.

Når en brønd skal sløjfes

Brønden skal oprenses og rengøres i bunden. Bagefter skal den fyldes med lergranulat eller bentonit/cementsuspension. Brøndvæggen skal fjernes til en dybde af minimum 1 m under terræn.

 

 

Når en boring skal sløjfes

I en boring skal lerlagenes beskyttende egenskaber genskabes. Dette sker ved at fylde lergranulat eller bentonit/cementsuspension ned i boringen, så det svarer til tykkelsen af lerlagene.

En boring, som er mindre end 10 m dyb, og hvor der kun findes tørt sand, kan fyldes med sand. Dog skal den øverste meter under terræn fyldes med lergranulat eller bentonit/cementsuspension.