Forsyning fra egen brønd og boring

Der er ikke længere krav om obligatorisk kontrol af dit drikkevand
Som ejer af en ejendom med egen brønd eller boring, har du hvert femte år skulle kontrollere, at kvaliteten af dit drikkevand er tilfredsstillende. Det er der ikke længere krav om.

Derfor er det en god idé fortsat af kontrollere dit drikkevand
Af hensyn til dit helbred og for at beskytte husstanden eller andre mod fare for indtagelse af potentielt forurenet drikkevand, opfordrer vi alligevel alle med egen brønd/boring til minimum hvert femte år at få udtaget en Forenklet drikkevands kontrol.

www.danak.dk kan du fremsøge en liste med akkrediteret analyselaboratorier, som du kan benytte dig af til at få udtaget en vandprøve til Forenklet kontrol. Udgifterne til analysen betaler du selv.

Hvis du vil have vejledning i forhold til analysens resultater, kan du sende den til os via e-mail: ctm@lejre.dk.

I tilfælde af en overskridelse vil vi vurdere, hvorvidt vandet er sundhedsskadeligt, eller om overskridelsen kan accepteres.

Er vores oplysninger opdateret?
Hvis din ejendoms vandforsynings boring/brønd forsyner andre ejendomme ud over din egen med drikkevand, eller den leverer vand som led i en kommerciel eller offentlig aktivitet, så er der stadig krav om obligatorisk drikkevands kontrol. Det kan f.eks. være hvis den forsyner institutioner, fritidsanlæg, udlejningsejendom, bed & break fast, fødevarevirksomheder. 

Hvis det er tilfældet skal du oplyse os om hvilke ejendomme, og hvilke andre aktiviteter, der forsynes fra dit vandindvindings anlæg. 

Hvis din ejendom ikke længere forsynes med drikkevand fra egen brønd eller boring skal vi ligeledes have besked. 

Vær opmærksom på, at hvis din drikkevandsbrønd eller boring ikke længere benyttes, så skal den sløjfes. Du kan læse mere om reglerne for sløjfning her

Du kan give os besked via e-mail: ctm@lejre.dk