Normal procedure, når der gives kogeanbefaling

Når der påvises E.coli, eller tydeligt forhøjede indhold af de andre bakterier/kimtal, drøfter kommunen sagen med Embedslægen (Styrelsen for Patientsikkerhed), herunder om der er særlige forhold der skal tages hensyn til. Det kan blandt andet være om der for eksempel er plejehjem, børneinstitutioner, fødevarevirksomheder eller andre følsomme forbrugere, der forsynes af vandværket.

Der udstedes herefter en kogeanbefaling til vandværket om at anbefale forbrugerne at koge vand til brug i husholdning, fødevareproduktion/-rengøring og lignende steder. 

Kogeanbefaligen vedlægges "Vejledning om anbefalinger for anvendelse af forurenet drikkevand" med oplysning om, hvad forbrugerne i praksis skal gøre. Vandværkets ejer/bestyrelse skal orientere forbrugerne om, at det anbefales at koge vandet.

Kommunens brev indeholder normalt også krav om, at vandværket skal lave kildeopsporing for at finde og fjerne årsagen til det forhøjede bakterieindhold i drikkevandet og dokumentere, at vandet igen overholder kvalitetskravene.