Hvordan koger du drikkevandet?

Kogning af drikkevand, og hvad kogt og ikke kogt drikkevand typisk kan bruges til, kan du læse mere om i Miljøstyrelsens anbefalinger for anvendelse af forurenet drikkevand. 

Se anbefalinger for anvendelse af forurenet drikkevand her

Bemærk, at kogning kun kan fjerne eller nedbringe mikroorganismer (bakterier, virus, parasitter), mens kogning ikke kan fjerne kemiske stoffer som for eksempel nitrat og pesticider.