Ansøg om at indvinde vand

Du skal have tilladelse til at udføre en boring til vandindvinding. Dette gælder både for et vandværk, en landmand, industri eller andre. Det er først tilladt at gå i gang, når Lejre Kommune har givet dig en boretilladelse.

Ansøg om at udføre en boring

Du skal også i visse tilfælde også have tilladelse til at indvinde vand f. eks. til markvanding og til etablering og ændring af enkeltvandforsyning (anlæg til under 10 forbrugere).

Ansøg om indvinding fra enkeltvandforsyningsanlæg

Almene vandværker er anlæg til flere end 9 forbrugere. Almene vandværker skal have tilladelse til at indvinde vand, og til etablering og væsentlig ændring af vandforsyningen.

Ansøg om indvinding af vand fra et alment vandværk