Projektforslag - Fjernelse af spærring i Ledreborg Å ved Hule Mølle

Vi har fået tilsagn om tilskud til fjernelse af en spærring i Ledreborg Å ved Hule Mølle. Hvis projektet gennemføres, skabes der mulighed for, at fisk og smådyr kan vandre frit forbi den eksisterende mølleopstemning.

Se projektforslaget her