Projekt - Udlægning af sten i Ejby Å

Vi har fået tilsagn om tilskud til vandløbsrestaurering i Ejby Å. Projektet omfatter udlægning af sten i varierende størrelse på en strækning nedstrøms Nordre Ryevej.

Se projektet her