Projekt - Fjernelse af spærring i Ledreborg Å neden for Kisserupvej

I 2017 har vi udført et projekt i Ledreborg Å ved Kisserupvej nedstrøms Hule Mølle. Her har vi fjernet en gammel opstemning, som allerede var ved at forfalde. Ved at lave nogle slyngninger på vandløbet og omlægge det kraftige fald til lidt mindre fald, har vi skabt bedre forhold, sådan at smådyr og fisk i vandløbet kan vandre frit op- og nedstrøms forbi denne tidligere opstemning.

Projektet er gennemført med tilskud fra EU og Miljøministeriet.

Se projektet her

Vandløbsrestaurering i Ledreborg Å ved Kisserupvej (august 2017)