Projekt - Fjernelse af spærring i Ejby Å

Vi har fået tilsagn om tilskud til fjernelse af en spærring i Ejby Å sydvest for Torkilstrup. Projektet går ud på at fjerne fliserne på en flisesat strækning og lave et mindre fald hen over denne strækning, end der er i dag. Herved kan der skabes bedre forhold for fisk og smådyr, som vil kunne vandre frit op- og nedstrøms strækningen.

Se projektet her