Regulativer for vandløb

Du kan finde regulativer med regulativkort, samt supplerende kort for vandløbene i kommunen nedenfor:  

Vandløb

Link

Vandløb

Link

Afløb fra Åstrup Lyng Regulativ   -   kort Ledreborg Å Regulativ   -   kort  
Bregnetved Å Regulativ   -   kort Lejre Å Regulativ   -   kort
Bygrøften Regulativ   -   kort Lyngbjergrenden Regulativ   -   kort
Dalkilderenden Regulativ   -   kort Moserenden Regulativ   -   kort
Daruprenden med Møllerenden Regulativ   -   kort Møllebækken Regulativ   -   kort
Elverdams Å Regulativ   -   kort Osmoserenden Regulativ   -   kort
Ejby Å Regulativ   -   kort Pilegårdsrenden Regulativ   -   kort
Gevninge Å Regulativ   -   kort Roruprenden Regulativ   -   kort
Gøderuprenden Regulativ   -   kort Skovbækken Regulativ
Hanebjergrenden Regulativ   -   kort Særløserenden Regulativ   -   kort
Hulrenden Regulativ   -   kort Taderød Bæk Regulativ   -   kort
Hønepilsgrøften Regulativ   -   kort Toftemoserende-Holmerenden Regulativ   -   kort  
Jonstrupløbet Regulativ   -   kort Tokkerup Å Regulativ   -   kort
Kisserupløbet Regulativ   -   kort Vandløb fra Brordrup Regulativ
Kornerup Moserende Regulativ   -   kort Vejlemølle Å Regulativ   -   kort
Kumlehusrenden Regulativ Viby Å Regulativ
Langvad Å og Biløbet Regulativ   -   kort Ørbækken Regulativ   -   kort
Lavringe Å Regulativ   -   kort