Ynglefugle i Roskilde Fjord

Yngelfuglene på de ubeboede øer og holme i Roskilde Fjord overvåges i samarbejde med Roskilde og Frederikssund kommuner. Øerne er fredet for at beskytte fuglelivet og for at regulere adgang til øerne og færdsel omkring dem. Overvågningen sker for dels at vurdere, om fredningens formål bliver opfyldt, dels at overvåge NATURA 2000-områdets fuglearter. Udviklingen i perioden 1978 - 2012 har desværre for mange arters vedkommende været negativ.