Sommerfugle i Kirkemosen

Ved Ryegård Dyrehave findes i den fredede Kirkemose tre sjældne arter af sommerfugle, som er knyttet til hedemoser og højmoser. Sommerfuglene bliver overvåget med henblik på tilrettelæggelse af pleje af mosen. Bestandene er små og isolerede, men synes konstante.