Løgfrø ved Kyndeløse

Løgfrø er en sjælden padde, der er i stærk tilbagegang i Danmark. En lille bestand findes ved Kyndeløse og Nr. Hyllinge. Her er 17 vandhuller med mulighed for forekomst af løgfrø blevet overvåget siden 1990. Overvågningen sker ved at optælle kvækkende hanner om foråret og ved at fiske efter haletudser senere på sommeren. Desværre findes løgfrøen nu kun i 4 - 5 vandhuller, og det er sjældent, at der registreres ynglesucces i form af haletudser.