Kødfarvet gøgeurt i Gøderup Mose

I Gøderup Mose bliver en meget stor bestand af kødfarvet gøgeurt optalt årligt. Optælling gennem 25 år har vist, at ændringer i drift og vandindvinding kan medføre store bestandssvingninger. Dårligere afgræsning har de seneste år betydet, at der er færre blomstrende gødeurt i mosen.