Hvorfor bekæmpe japansk pileurt?

Japansk pileurt bør bekæmpes, da den er skadelig på flere måder. Som nævnt danner japansk pileurt tætte bestande, der skygger andre planter ihjel, ligesom mange dyr heller ikke trives på arealer med planten. Hvis japansk pileurt vokser langs vandløb, kan der komme problemer med erosion om vinteren, når der ikke er nogle planter til at beskytte brinkerne og holde på jorden.

Japansk pileurt breder sig meget hurtigt, da den ikke har nogle naturlige fjender herhjemme, og har et omfattende og dybt rodnet, som gør den meget svær at bekæmpe. Derudover kan bare én centimeter rodstængel føre til nye planter og planten er samtidig så stærk, at den kan vokse igennem asfalt, murværk og beton. De sidste to faktorer kan betyde, at "inficerede" byggegrunde er usælgelige.