Hvorfor har du pligt til at bekæmpe kæmpebjørneklo?

I bekendtgørelse nr. 871 af 27. juni 2016 om Bekæmpelse af kæmpebjørneklo fremgår det af § 1 at når en kommune har vedtaget en indsatsplan, så har lodsejere pligt til at foretage en effektiv bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Se bekendtgørelsen her

Lejre Kommune vedtog den 27. marts 2008 en indsatsplan om bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Lejre Kommune 2008 - 2017, som skal sikre at kæmpebjørneklo ikke spreder sig i kommunen.

Indsatsplanen kan ses i dokumentboksen til højre.

Det fremgår af indsatsplanen for Lejre Kommune, at effektiv bekæmpelse skal være påbegyndt senst 1. juni og at alle forekomster af kæmpebjørneklo skal bekæmpes, således at de ikke bliver i stand til at sætte og sprede frø.