Hvorfor bekæmpe kæmpebjørneklo?

Ligesom andre invasive plantearter, udkonkurrer kæmpebjørneklo alle andre planter ved at den breder sig med voldsom hast og danner store bevoksninger, som udskygger de hjemmehørende arter og derved fjerner levestederne for mange insekter og smådyr.

Kæmpebjørneklo er også giftig og fremkalder brandsårsagtige skader, hvor plantesaften rammer huden og derefter bliver belyst af solen. Plantesaften kan give varig skade, men da det ikke svier at få saften på huden, skal man være særlig opmærksom og dække sin hud godt til , hvis man er i kontakt med kæmpebjørneklo. For yderligere information om, hvad du skal gøre, hvis du kommer i kontakt med plantesaften, se Bispebjergs Giftlinje.

Bispebjergs Giftlinje