Hvordan bekæmper du bedst kæmpebjørneklo?

Det er vores erfaring, at næsten alle borgere, som har kæmpebjørneklo på deres ejendom, foretager bekæmpelse. Det er rigtig godt!

Desværre er bekæmpelsen ikke altid effektiv. Det betyder, at planterne kommer igen år efter år efter år.
Slåning af planter er nærliggende at foretage, da det virker som en nem metode, men det skal gøres adskillige gange hvert år, og alligevel dør planterne ikke nødvendigvis af det, så de kommer igen året efter.

Rodstikning/opgravning i april-maj er ubestridt den mest effektive bekæmpelsesmetode. Det gør du ved at tage en spade og skære toppen af roden af planten ca. 5-10 cm under jordoverfladen. Denne metode er mest overkommelig hvis det er en lille eller spredt bestand. Den kan også bruges som supplement på et areal, som bliver græsset eller slået, for at tage de planter som dyrene eller maskinen ikke kan nå.

På naturarealer og lignende områder er græsning en rigtig god metode, da dyrene elsker at spise kæmpe-bjørneklo, samtidig med at naturen bliver plejet. Men ligesom med slåning forsvinder planterne ikke, før der er gået mange år.

Skærmkapning kan være en god metode, især hvis du er kommet lidt sent i gang. Du skærer blomsten af umiddelbart under blomsterstanden, så har frøene ikke kræfter til at eftermodne på jorden. Er frøene begyndt at blive brune, skal de smides ud, afbrændes eller lignende. Kæmpebjørnekløer, som har sat blomst dør efter blomstringen, så hvis du sørger for at ingen frø får lov til at spire har du tyndet kraftigt ud i bestanden. Sørg dog for at have god beskyttelses på, så du ikke får den giftige saft på dig.

Da er Lejre Kommune en økologisk kommune, vil vi ikke anbefale, at du sprøjter dine kæmpebjørnekløer. Ønsker du alligevel at sprøjte, så husk, at hvis de står på naturarealer, så skal du have tilladelse til det. Det søger du om hos Center for Byg & Miljø (cbm@lejre.dk).

For yderligere information om bekæmpelse af kæmpebjørneklo se Naturstyrelsens hjemmeside eller download HedeDanmarks letlæslige og gratis hæfte om praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Du finder disse oplysninger i Læs mere boksen til højre.