Hvad sker der hvis du ikke bekæmper kæmpebjørneklo?

Lejre Kommune fører tilsyn med bekæmpelsen af kæmpebjørneklo, for at sikre at planten ikke spreder sig yderligere. Hvis der ikke er foretaget bekæmpelse inden 1. august, vil grundejeren blive kontaktet enten pr. telefon eller med et varsel om påbud om bekæmpelse med en frist på 14 dage.

Er der fortsat ikke udført bekæmpelse udstedes et påbud om bekæmpelse. Hvis påbuddet ikke efterkommes, kan kommunen indgive politianmeldelse for manglende bekæmpelse.