Gravhøje og fortidsminder

Lejre Kommune plejer fortidminderne så historien kan fortælles i landskabet.

I Lejre Kommune findes en stor koncentration af gravhøje, i alt 247 registrerede fredede høje. 130 høje ligger i agerland og 117 i skov.

Højene ligger, hvor folk boede i oldtiden og gravhøjene fortæller derfor historie om, hvor i landskabet der var ressourcer til en god tilværelse i oldtiden. Det kunne være god agerjord sammen med enge og ferskvand, eller en kombination af landbrug og fiskeri og gode samfærdselsveje. Mange høje er groet til i krat, så de vanskeligt kan ses i landskabet.

Plejen udføres i henhold til Bekendtgørelse om pleje af fortidsminder.

Ved plejen frilægges højene for krat og træer. Høje, der er lysåbne, kan i dag opretholde et værdifuldt planteliv og være levested for f.eks. firben, som kan have svære vilkår i landbrugslandet. Pleje af fortidsminder kan omfatte gravhøje, voldsteder, jord- og stendiger m.m.

61 høje i agerland og 9 høje i skov bliver plejet, sidstnævnte 9 under projekt Skjoldungelandets budget.

Læs bekendtgørelsen her