Vi har undersøgt for alger ved Herslev Strand

Vi har analyseret vandet for alger ved Herslev Strand. I en prøve udtaget mandag den 6. august kl. 9.15 fra badebroen ved Herslev Strand er der bl.a. fundet blågrønne alger i vandet. Indholdet på det tidspunkt var på et niveau, hvor risikoen for skadevirkninger anses for at være ”lille til moderat”. Derfor fraråder vi ikke på nuværende tidspunkt badning.

Vi holder fortsat øje med badevandskvaliteten

Vi følger forsat situationen ved at lave hyppige tilsyn på strandene. Analyser for alger er ikke en fast del af den pligtige badevandskontrol, men hvis vi vurderer at det er nødvendigt, vil vi udtage nye prøver af alger.

Ændrer vi mening om badeforholdene, så badning frarådes, vil det komme til at stå her på siden, samt under nyheder. Herudover vil vi skilte på strandene.

Vær selv meget opmærksom på algeopblomstring når du bader

Indholdet af alger i vandet kan skifte meget og hurtigt, afhængigt af vind- og strømforhold. Da vandprøven blev udtaget var det forsvarligt at opholde sig i vandet. Det er ikke muligt på forhånd at varsle om algeopblomstringer, men der findes fem gode råd, du bør følge:

  • Bad aldrig, hvis vandet er så uklart, at du ikke kan se dine egne tæer, når du står i vand til knæene.
  • Bad ikke i bræmmer af sammenskyllede alger.
  • Lad aldrig børn og dyr soppe og lege i alger og skum, der er skyllet sammen langs bredden.
  • Lad aldrig husdyr drikke eller bade i vand, der er farvet af alger.
  • Se efter, om der er opsat skilte, som fraråder badning.

Få mere information og råd om alger og badning

De blågrønne alger kan producere gifte, der kan give symptomer som hudirritation, kløe, hovedpine eller diarré ved badning eller hvis man drikker vandet.

Algeopblomstringer kan ikke forudses, og kan opstå på meget kort tid og forsvinde ligeså hurtigt igen.

Algerne stuves sammen af vinden, og kommer du til en strand med uklart vand, hvor sigtbarheden er under 1 meter, bør du undlade at bade eller tage til en anden badestrand.

Skumdannelser består ofte af døde alger og kan være giftige – hold derfor børn væk fra skumdannelser og sammenskyllede alger ved og på søbredden.

Vær opmærksom på, at børn er meget sårbare og reagerer på mindre mængder giftige alger end voksne, fordi de er små, og de gennem deres leg i strandkanten er mere udsatte for sammenskyllede alger og skumdannelser.

Hundeejere skal være opmærksomme på, at hunde er udsatte, fordi de drikker af søvandet, når de er tørstige, også selvom der er mange alger. Hvis hunden har badet i vandet, kan den, når den slikker sin pels ren, også få algeforgiftning.

Får du det dårligt efter at have været i kontakt med badevand, med symptomer som hovedpine, mavepine, feber, hudirritation eller kvalme, bør du kontakte din læge

Læs mere om blågrønne alger i denne pjece fra Miljøstyrelsen.

Senest opdateret den 8. august 2018.