Andre steder hvor vi overvåger badevandet

Lejre Kommuner overvåger også badevandet på 7 kontrolstationer. De er placeret tæt på forureningskilder såsom å-udløb, renseanlæg, havne og lignende.

Prøver som udtages på kontrolstationerne  benyttes til kommunens overvågning af eventuel forurening. Der udtages kontrolanalyser på følgende steder:

  • 100 m Syd for Sæby Renseanlæg
  • 100 m Nord for Sæby Renseanlæg
  • 100 m Syd for Lyndby Renseanlæg
  • 100 m Nord for Lyndby Renseanlæg
  • Syd for Gershøj Havn
  • Nord for Lyndby (v. gult badehus)
  • Borrevejle Vig

 

Kontrolanalyser