Badevand

Du kan bade i Isefjorden, Roskilde Fjord og Avnsø. Du finder oplysninger om badevandskvaliteten og strandene her.

Lejre Kommunes har 4 badestrande, som er fordelt på kyststrækningen ved Isefjorden og Roskilde Fjord, samt ved Avnsø. Desuden findes et svømmebad i kommunen.

Se badestederne på kort

Badestrandene

For hver badestrand er der udarbejdet en badevandsprofil.

Badevandsprofilen beskriver strandens forhold, badevandets kvalitet og eventuelle nærliggende forureningskilder, som kan forurene badevandet.  

Bad med omtanke

Undgå badning efter kraftige regnskyl. Der kan være risiko for tvivlsom badevandskvalitet op til flere dage efter.

Bad sikkert fra stranden og pas på hinanden. Husk de 5 baderåd og se Trygfondens to film om badesikkerhed. 

De 5 baderåd

Se strandenes badevandsprofiler og analyser her:

Andre steder hvor vi overvåger badevandet

Lejre Kommuner overvåger også badevandet på 7 kontrolstationer. De er placeret tæt på forureningskilder såsom å-udløb, renseanlæg, havne og lignende.

Prøver som udtages på kontrolstationerne  benyttes til kommunens overvågning af eventuel forurening. Der udtages kontrolanalyser på følgende steder:

  • 100 m Syd for Sæby Renseanlæg
  • 100 m Nord for Sæby Renseanlæg
  • 100 m Syd for Lyndby Renseanlæg
  • 100 m Nord for Lyndby Renseanlæg
  • Syd for Gershøj Havn
  • Nord for Lyndby (v. gult badehus)
  • Borrevejle Vig

 

Kontrolanalyser