Indsatser for natur og friluftsliv

Her finder du rapporter om indsatserne for natur og friluftsliv

Hvert år forelægger Afdelingen for Natur & Miljø en rapport for Udvalget for Teknik & Miljø. Denne rapport giver dem en status på de indsatser der er udført i det forgangne år, samt de indsatser der forventes udført i det nye år. Indsatserne i rapporten handler om natur og friluftsliv.

I rapporten fortæller vi Udvalget for Teknik & Miljø og dig som borger om naturpleje i udvalgte områder, overvågning af særlige arter, formidlingsaktiviteter, samarbejde med frivillige og meget mere.

Du kan se årets rapport i den grønne dokumentboks i højre side.