Når du skal sløjfe din olietank

Ved sløjfning af nedgravede olietanke skal tanken spules og tømmes for de sidste rester af olie. Derefter kan man enten grave tanken op og fjerne den fra ejendommen, eller afmontere udluftningsrøret og påfyldningsrøret samt blænde tanken af, så det ikke længere er muligt at fylde olie i tanken.

Sløjfning af tanke skal anmeldes til kommuen senest 4 uger efter at sløjfningen er udført. 

Find  blanketten til at anmelde sløjfning af tanke til i selvbetjeningsboksen til højre på denne side.