Hvis du skal have ny olietank

Du behøver ikke tilladelse fra kommunen for, at etablere en ny olietank. Men du skal oplyse til kommunen, at du planlægger at etablere en olietank på din ejendom, og du skal benytte en sagkyndig installatør.

14 dage før skal du fremsende:

  • Tidspunkt for etablering
  • Situationsplan som viser, hvor på grunden tankanlægget skal placeres
  • Oplysning om sagkyndig installatør (firmanavn og CVR nummer). Læs mere nedenfor. 

14 dage efter skal du fremsende:

  • Tankattest

Når du har indsendt oplysninger om dit nye tankanlæg, vil du kun blive kontaktet af kommunen, hvis der er indsigelser i forhold til etableringen af dit tankanlæg.

Tankattest

Når du køber en ny olietank, skal du sikre dig, at leverandøren udleverer en tankattest eller en overensstemmelseserklæring (CE-mærkeattest). Attesten er dokumentation for, at den købte olietank er typegodkendt til, at opbevare fyringsolie i og indeholder oplysninger om tanken blandt andet om den er godkendt til f.eks. udendørs brug. Du skal som ejer af olietankanlægget altid opbevare et eksemplar af tankattesten. Rørsystemet skal også være typegodkendt.

Oplysningerne sendes til kommunen. Kommunen kan forbyde etableringen af olietankanlægget, hvis der er risiko for forurening af grundvand, jord, undergrund eller anlæg hvorfra der udvindes drikkevand.

Tanken skal etableres af en sagkyndig installatør 

Du skal sikre dig, at det er en sagkyndig person eller firma der installerer olietanken. En sagkyndig installatør, er en person eller et firma, der er via uddannelse eller erfaring er kvalificeret til at udføre arbejdet. Firmaet eller personen skal endvidere have en erhvervs- eller produktionsansvarforsikring, som dækker arbejdet.