Inspektion og tæthedsprøve

Ejer og bruger af mellemstore tanke skal sikre, at anlægget tæthedsprøves og inspiceres. For ståltanke der har indvendig korrosionsbeskyttelse skal det ske mindst hvert 10. år. For ståltanketanke uden indvendig korrosionsbeskyttelse skal det ske mindst hvert 5. år. 

Inspektioner skal udføres af en sagkyndig person, som har erfaring eller uddannelse og hermed er kvalificeret til at udføre dette.

Plasttanke skal kun tæthedprøves. Dette skal ske mindst hvert 10. år. 

Hvis tidspunktet for sidste inspektion og tæthedsprøvning ikke kan fastlægges, skal ejeren eller brugeren sørge for, at anlægget inspiceres og tæthedsprøves straks.

Se retningslinjer for inspektion af og tilstandsrapport for ståltanke