HUSK- du skal anmelde installation og sløjfning

Både sløjfning af gamle tanke og installation af nye tanke skal anmeldes til kommunen. Find blanketten til anmeldelse af sløjfning af tanke til højre på denne side .

Det er vigtigt at du ikke installerer en ny tank, nedgravet eller overjordisk, inden det er anmeldt. Der er nemlig regler for afstanden til vandindvindingsboringer og vandforsyningsbrønde. Installation af tanke skal anmeldes til kommunen senest 4 uger før etableringen. 

Vær opmærksom på, at etablering af nye tanke skal foretages af en sagkyndig installatør. Det betyder at firmaet skal have en erhvervs- og produktionsansvarsforsikring, som dækker arbejdet.

Ved sløjfning af nedgravede olietanke skal tanken spules og tømmes for de sidste rester af olie. Derefter kan man enten grave tanken op og fjerne den fra ejendommen, eller afmontere udluftningsrøret og påfyldningsrøret samt blænde tanken af, så det ikke længere er muligt at fylde olie i tanken.

Sløjfning af tanke skal anmeldes til kommunen senest 4 uger efter at sløjfningen er udført.