Egenkontrol og beholdningskontrol

I olietanksbekendtgørelsen er der krav om, at ejer og bruger af et anlæg på 6.000 liter eller derover skal kontrollere, at anlægget er tæt.

Dobbeltvæggede tanke skal kontrolleres ved overvågning af trykket imellem de dobbelte vægge. Overvågningen kan ske enten ved manuel aflæsning af manometer eller lign. hver uge eller ved automatisk overvågning. Et automatisk overvågningsystem skal funktionsprøves mindst én gang om året. 

Enkeltvæggede tanke kontrolleres ved beholdningskontrol mindst én gang om måneden. Der er dog mulighed for alternativ kontrol af overjordiske tanke, hvis alle rør er tilgængelige og synlige. 

Læs mere om beholdningskontrollen her