Støv og støj

Støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder.

Lejre Kommune har vedtaget et regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder.

Regulativet omhandler miljøgener fra f.eks. nybyggeri, nedrivning, renovering af bygninger, sandblæsning, vejarbejde, sporarbejde, ballastrensning, harpning af jord, gravearbejde og komprimering af materialer i Lejre Kommune.

I regulativet er opsat retningslinjer, som bygherre og den anlægsansvarlige skal respektere. Dette gælder eksempelvis på hvilke tidspunkter støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejde må udføres. 

Regulativet er udarbejdet i henhold til § 20 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Se regulativet her

 

Se regulativet her