Regler for brændeovne

Den 7. december 2015 trådte der nye regler i kraft om luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion (Bekendtgørelse nr. 1461 af 7. december 2015).

Bekendtgørelsen fastsætter skærpede krav til afkastet fra nyetablerede brændeovne, brændekedler mm. De nye regler betyder blandt andet, at alle nye brændeovne/anlæg skal have en attest som dokumentation for, at anlægget overholder de skærpede krav.

Kommunen kan med bekendtgørelsen bedre regulere og stille forebyggende krav overfor forurening fra brændefyring. Hvis kommunen vurderer, at der er tale om væsentlig forurening og gener fra en brændeovn/anlæg kan der stilles yderligere krav, selvom de generelle gener og grænseværdier overholdes. Det kan dreje sig om forhøjelse af en skorsten, begrænsede fyringsperioder, forbud mod fyring under specielle vejrforhold eller krav til selve brændslet.