Rotter udenfor åbningstid

Den kommunale rottebekæmper foretager ikke undersøgelse og bekæmpelse på lørdage, søndage og helligdage. Ved anmeldelse af rotter uden for kommunens åbningstid, hvor kommunal rottebekæmpelse ikke kan tilkaldes, kan grundejer eller lejer i tilfælde af forekomst af rotter indendørs i beboelser og på fødevarer virksomheder indgå en aftale med en autoriseret person om bekæmpelse. Ved indgåelse af en aftale skal skemaet "Erklæring om rottebekæmpelse uden for kommunal åbningstid" udfyldes og underskrives af både den autoriserede person og grundejer eller lejer. Den autoriserede person skal straks fremsende en genpart af aftaleskemaet til kommunen. Grundejer eller lejer kan efterfølgende vælge, at kommunen foretager den videre bekæmpelse på adressen.

De udgifter, der er forbundet med bekæmpelse af rotter uden for kommunens åbningstid, er på borgerens egen regning.

Her kan du hente skemaet

Vi gør dig opmærksom på, at kun autoriserede personer må bekæmpe rotter med kemiske midler. Derfor må der ikke udleveres rottegift til borgerne.

Her finder du Naturstyrelsens vejledende liste over de firmaer, der foretager rottebekæmpelse.