Gebyr for rottebekæmpelse

Beløbet opkræves samtidig med din ejendomsskat og gebyret bliver  opkrævet som en promille af ejendomsværdien.

I medfør af miljøbeskyttelseslovens § 18 er der givet kommunalbestyrelsen adgang til at opkræve et gebyr for rottebekæmpelsen i kommunen. Gebyret opkræves for samtlige faste ejendomme (såvel bebyggede som ubebyggede grunde) i kommunen som en andel af ejendomsværdien, jf. bekendtgørelsens § 32, stk. 2.

Opkræves udgifterne til rottebekæmpelse på denne måde, betaler alle ejendommene i en kommune ikke lige meget for rottebekæmpelsen. Begrundelsen er, at en stor ejendom som udgangspunkt kræver større indsats med hensyn til forebyggelse og bekæmpelse af rotter end en mindre ejendom.

For 2017 udgør andelen 0,043344 % promille af ejendomsværdien.
Priseksempel: Ejendomsværdi 1.000.000 kr. /1000 * 0,043344 = 43,34 kr. pr. år.

Du skal ikke betale for at få besøg af rottebekæmperen, fordi du allerede har betalt til ordningen via ejendomsskatten. Evt. skader, mangler og fejl der konstateres på egen grund, skal udbedres af ejeren for egen regning, hvis ikke der forefindes en forsikring der dækker. Kommunen kan påbyde ejere at foretage oprydning på grunden, at reparere kloakken m.v.