Andre skadedyr

Lejre Kommune foretager kun bekæmpelse af rotter da dette bliver betalt af borgeren selv over ejendomsskatten. Alle andre udgifter i forbindelse med bekæmpelse af alle andre skadedyr, afholder borgeren selv.

Råger

Lejre Kommune har ikke noget ansvar for bekæmpelse af råger, det er hos Naturstyrelsen, der skal søges om tilladelse.

Grundejer skal søge om tilladelse til både regulering, inden fuglene bygger reder og lægger æg, og regulering af rågeunger i perioden 1. maj til 15. juni.
   
Naturstyrelsen vil kun kunne give tilladelse hvis det er i overensstemmelse med EU's fuglebeskyttelsesdirektiv og habitatdirektiv. Naturstyrelsen går ind og vurderer om generne fra rågerne, er så store at en tilladelse til regulering er nødvendig.

Du kan finde mere information fra Naturstyrelsen, samt ansøgningsskema om rågeregulering her

Mosegrise og muldvarpe 

Lejre Kommune foretager ikke bekæmpelse af mosegrise og muldvarpe for kommunens borgere.

Har du problemer med mosegrise eller muldvarpe, skal du henvende dig til et autoriseret bekæmpelsesfirma, der mod betaling kan udføre skadedyrsbekæmpelsen.

Bier og hvepse 

Bier

På Dansk Biavlerforenings hjemmeside kan du finde oplysninger om bisværme samt finde en person, der kan fjerne bisværme. Du kan også finde oplysninger om jordbier og murbier.

Hvepse

Du kan læse om gedehamse (hvepse) og hvordan du selv kan fjerne dem på Danmarks Biavlerhjemmeside.

Hvis du ikke selv kan eller vil fjerne et hvepsebo, skal du henvende dig til et autoiseret firma, der kan bekæmpe hvepse. Dette vil ske mod betaling.

Vilde katte 

Lejre Kommune har ingen aftale om indfangning af herreløse katte. Vi fraråder fodring af vildtlevende katte, med mindre man påtager sig et ejerskab.

Hvis du ønsker at få indfanget en herreløs kat, kan du kontakte Kattens Værn (Katteværnstjenesten). Du skal selv betale for indfangningen.

Læs mere her

Andre skadedyr

Der dækker de mest almindelige dyr, som du kan finde indendørs eller omkring boligen.

Andre skadedyr - læs skadedyrsguiden