Afbrænding af bål

I henhold til miljølovgivningen er afbrænding af affald kun tilladt på godkendte forbrændingsanlæg f.eks. hos affaldsselskabet Argo. Der er dog enkelte undtagelser som kun omfatter afbrænding af haveaffald.

Afbrænding af bål Afbrænding af bål

 

Afbrænding af haveaffald er tilladt i følgende 4 tilfælde

 

  • Haveaffald i perioden 1. december til 1. marts i landzone på visse vilkår.
  • Rent, tørt træ til hygge- og lejrbål på særligt indrettede og godkendte bålpladser, dog max. 50 liter på visse vilkår.
  • Haveaffald Sankt Hansaften på visse vilkår. 

Vilkår for afbrænding af haveaffald, hygge- og lejrbål og Sankt Hans bål er nærmere beskrevet i ”Regulativ for husholdningsaffald”. Så længe vilkår og afstandskrav overholdes, skal der ikke søges om tilladelse til afbrænding.

  • Afskåret og afklippet materiale fra skovbrug, landbrug, gartnerier og naturplejeaktiviteter m.v. 

Vilkår får afbrænding af afskåret og afklippet materiale er nærmere beskrevet i ”Regulativ for erhvervsaffald”. 

Afstandskrav til bygninger m.v. er afhængig af mængden af affald. Afstandskravene er nærmere beskrevet i Vejledning til afbrændingsbekendtgørelsen.