Afbrænding af bål

I henhold til miljølovgivningen er afbrænding af affald kun tilladt på godkendte forbrændingsanlæg f.eks. hos affaldsselskabet Kara/Noveren. Der er dog enkelte undtagelser som kun omfatter afbrænding af haveaffald.

Afbrænding af bål Afbrænding af bål

 

Afbrænding af haveaffald er tilladt i følgende 4 tilfælde

 

  • Haveaffald i perioden 1. december til 1. marts i landzone på visse vilkår.
  • Rent, tørt træ til hygge- og lejrbål på særligt indrettede og godkendte bålpladser, dog max. 50 liter på visse vilkår.
  • Haveaffald Sankt Hansaften på visse vilkår. 

Vilkår for afbrænding af haveaffald, hygge- og lejrbål og Sankt Hans bål er nærmere beskrevet i ”Regulativ for husholdningsaffald”. Så længe vilkår og afstandskrav overholdes, skal der ikke søges om tilladelse til afbrænding.

  • Afskåret og afklippet materiale fra skovbrug, landbrug, gartnerier og naturplejeaktiviteter m.v. 

Vilkår får afbrænding af afskåret og afklippet materiale er nærmere beskrevet i ”Regulativ for erhvervsaffald”. Denne type afbrænding skal anmeldes til Vestsjællands Brandvæsen. 

Afstandskrav til bygninger m.v. er afhængig af mængden af affald. Afstandskravene er nærmere beskrevet i Vejledning til afbrændingsbekendtgørelsen.