Undersøgelser af forurening er nu færdige

Lejre Kommune har modtaget rapporten med de seneste resultater af Dansk Miljørådgivnings undersøgelser af forureningen på Kumlehusvej 1. Næste skridt er en politisk behandling af sagen.

Lejre Kommune bad i august måned 2017 Bach Gruppen om yderligere at undersøge omfanget af forurenede byggematerialer på grunden.

I den forbindelse har Lejre Kommune bedt om, at undersøgelsesområdet skulle omfatte et større område – også dér, hvor der er opført bygninger.

Derfor er der blevet taget prøver i alle hallerne på grunden: To boringer ned gennem betongulvet i hver hal. For hver boring er der udtaget to prøver af jorden.

I alt fire prøver af jorden under gulvet for hver af hallerne på grunden. Derudover er der taget yderligere prøver af jorden på arealerne rundt om bygningerne.

Undersøgelserne er lavet af Dansk Miljørådgivning for Bach Gruppen. Lejre Kommune har været til stede og har overværet alle prøvetagningerne på grunden.

Lejre Kommune har nu modtaget rapporten med resultaterne af Dansk Miljørådgivnings undersøgelser.

Hvad ved vi nu?
De seneste undersøgelser af forureningen viser at:

  • Nogle steder på grunden er der forurenet byggeaffald med en høj koncentration af PCB. Områderne med høj PCB-forurening er udenfor bygningerne.
  • Prøver fra jorden under to af hallerne viser en lav koncentrationen af PCB. Under to andre haller er der fundet spor af PCB.
  • Under de øvrige haller er der ikke fundet nogen PCB-forurening i prøverne.

Hvad betyder resultaterne?
Vi har tidligere sagt og skrevet, at Lejre Kommune ville sørge for, at det grundigt undersøges:

  • Hvor meget forurenet materiale der er på ejendommen
  • Hvor det forurenede materiale ligger
  • Forureningsgraden af materialet

Det er vores opfattelse, at vi nu kender omfanget af forureningen på Kumlehusvej 1. Undersøgelserne er dermed færdige, og nu hvor resultaterne foreligger, vil vi tage stilling til, hvad der skal ske med det forurenede byggemateriale.

Næste skridt
Udvalget for Teknik & Miljø og Økonomiudvalget vil behandle sagen onsdag den 14. marts 2018. Kommunalbestyrelsen skal den 20. marts 2018 beslutte, hvilke krav Lejre Kommune vil stille til Bach Gruppen for at følge op på forureningen. 

Fra torsdag den 8. marts kl. 15.00 kan du se sagsfremstillingen på www.lejre.dk under Politik – Dagsordner og referater – Økonomiudvalget.

Er der fare for miljø eller mennesker?
Det er ikke farligt at færdes i området, og der er ingen akut fare for, at forureningen bliver udvasket til grundvandet, vurderer Lejre Kommune i samarbejde med rådgivere fra firmaet Orbicon.