Gode råd hvis du tænker, at holde fugle på din ejendom

  • Det er altid en god idé at orientere dine naboer om dine planer om at holde fjerkræ/fugle.
  • For at imødekomme klager bør du drøfte placeringen af hønsegård, voliere mv. med de berørte naboer.
  • Du bør tænke på forebyggelse af forurening og uhygiejniske forhold.
  • Fjerkræ og fugle kan give anledning til støj- og lugtgener. Derfor bør det altid ske under ordnede forhold.
  • Du kan rotte- og rævesikre din hønsehård/voliere ved for eksempel at bukke "kyllingenettet" vinkelret ud langs jorden i 50 centimeters bredde, og grave det ned uden jordoverfladen.