Dyrehold i landzone, der er lokalplanlagt

Det er som udgangspunkt ikke tilladt, at have svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold i områder i landzone, der er lokalplanlagt.

Det er tilladt at have et dyrehold svarende til det tilladte i byzone; op til 30 høns eller tilsvarende andre fuglehold og maksimalt 4 hunde med hvalpe til 18 uger.

Det er muligt at søge om dispensation til et hobbydyrehold, specielt for ejendomme bestående af eksisterende stalde. Ansøgninger om dispensation skal behandles af Udvalg for Teknik og Miljø.